Projekt

Obec Ženklava

Zadavatel

Obecní úřad Ženklava

Realizace

prosinec 2018

Ženklava je malá obec nacházející se v Moravskoslezském kraji, která potřebovala kapku inovace.

Webové stránky jsou plně responzivní a zaměstnanci obce si je mohou sami v administraci upravovat.

Jako na každém webu, tak i zde najdete informace týkající se obce, zajímavé články, seznam událostí, fotogalerii a aktuality.

Na obsahu webu se mohou podílet muži, ženy i děti ze Ženklavy svými přidanými články, fotografiemi i nahranými soubory.

Pro občany byla vytvořena speciální funkce, která po registraci umožní zasílání SMS zprávy obyvatelům s informacemi o dění v obci (o plánovaných odstávkách vody se tedy lidé dozví dřív než v neděli, hodinu před obědem).